om oss


Vi odlar och förädlar havtorn. Vi utgår i möjligast mån från svenska råvaror så att vägen från odling till konsument blir så kort som möjligt. 

Oviken Havtorn är ett litet företag som tillverkar alla produkter utan tillsatser. Vi använder bara lokalt odlade bär som har fått växa utan konstgödsling eller giftiga bekämpningsmedel. Tack vare att vi använder oss av närodlat så är transportsträckorna korta, vilket minskar onödiga utsläpp och hushållar med jordens energi och resurser.
Hos oss är allt tillverkat med passion och omtanke om vår miljö. Vi pastöriserar bären till 90 grader för att bevara alla vitaminer och näringsämnen som kan försvinna om man kokar dem. Därför är våra produkter rika i smaken och mycket hälsosamma.

Mer om oss

Vi, Anna och Lage Undin, driver ett jordbruk med mjölkkor i Oviksbygden i Jämtland. Gården har varit i Lages släkt i fem generationer. I sluttningen mot Storsjön har vi vår odling av havtorn. Odlingen sker utan konstgödning och utan kemiska bekämpningsmedel. Vår idé är att tillverka produkter av detta fantastiskt nyttiga och goda bär. Vi vill tillhandahålla ett närodlat alternativ till exotiska frukter och bär. Produktionen sker hantverksmässigt. Vi planterade de första buskarna år 2016 och i väntan på egen skörd köper vi in havtorn från andra odlare i Jämtland.